• Facebook Social Icon

Højby Skovvej 40

5260 Odense S

kostmodkraeft@gmail.com

Telefon: 3024 7879

Lene Andreassen

Om mig

 

Jeg arbejder til hverdag som sygeplejerske på onkologisk afdeling på OUH (ansat i 2003). Jeg har under ansættelsen videreuddannet mig af flere omgange. Senest med en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, som jeg færdiggjorde i 2012. Jeg har siden 2014 arbejdet i en kombinationsstilling, hvor jeg dels behandler med kemoterapi i ambulatoriet og dels er sygeplejerske i trænings-tilbuddet Krop og Kræft. Mit arbejde er altid spændende, udfordrende og varierende, men det er også præget af travlhed og mange behandlingstunge opgaver. Den korte kontakt med det enkelte menneske (kræftpatient) levner ikke meget tid til ernæringsvejledning. Fokus er først og fremmest på behandlingen samt at sikre, at den enkelte kan reagere på eventuelle livstruende bivirkninger.

 

Men vejledning i ernæring er super vigtig – ikke mindst, når man er blevet syg. Både forskning og praksiserfaring viser, at en krop i god ernæringstilstand kommer sig hurtigere.

Vejledning i den rette ernæring kan nedsætte komplikationer, svære bivirkninger, unødvendige infektioner og indlæggelser. En god ernæring giver øget livskvalitet og forbedret overlevelse. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er susende vigtigt at få den rigtige benzin på motoren – både før, under og efter et behandlingsforløb.

 

Jeg er aktuelt i gang med en ernæringsterapeutisk uddannelse, som bygger på principperne i functional medicine. Functional medicine er en videnskabeligt funderet sundhedsdisciplin, hvor fokus er på primær forebyggelse og/eller behandling af underliggende årsager fremfor symptomlindring – ved kroniske lidelser. Vi lærer, hvordan vi kan anvende kosten, kosttilskud og livsstilsændringer som værktøjer til at påvirke forskellige kropslige ubalancer eller funktions-forstyrrelser. Det kan fx være gener fra fordøjelsen, hyppige infektioner, hud- og slimhindeproblemer, smerter, depression, træthed og vægtproblemer. 

"Jeg ønsker med min vejledning, at give dig viden, inspiration og redskaber til at styrke din krop, så du bliver rustet til at tåle den medicinske kræftbehandling – med mindst mulige gener"